GFC Nieuws | Homepage

Voorwaarden

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van GFC Nieuws rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van GFC Nieuws.

Contact
De voor u en ons meest efficiënte wijze om contact met ons op te nemen, is via e-mail. Klik hier om ons te mailen.

Disclaimer
De volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Linken
Het linken naar artikelen op de site van GFC Nieuws is toegestaan.

Ingezonden stukken
Voor ingezonden stukken (inclusief aangeboden artikelen) gelden de volgende voorwaarden:

  • De indieners van ingezonden stukken behouden hun auteursrecht, maar verlenen GFC Nieuws onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.
  • Ingezonden stukken (dus geen persberichten) die ook aan andere media worden aangeboden, worden niet geaccepteerd;
  • Ingezonden stukken en persberichten biedt u vrijblijvend aan, en de redactie is niet verplicht tot opname;
  • De redactie bepaalt als enige het tijdstip van opname (upload) van het ingezonden artikel of persbericht; hierover wordt in principe niet gecorrespondeerd, maar u mag – indien u een dringende reden heeft voor opname op cq voor of na een bepaald tijdstip (embargo) dit aangeven, de redactie zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.
  • De redactie behoudt het recht zonder opgave van redenen een ingezonden artikel te weigeren. Hierover zal niet worden gecorrespondeerd.
  • Ingezonden artikelen en persberichten zonder VERIFIEERBARE contactgegevens (naam, telefoonnummer, eventueel e-mailadres) worden zonder correspondentie hierover terzijde gelegd;
  • Een ingezonden artikel mag een lengte hebben van maximaal 800 woorden; langere artikelen worden niet opgenomen;
  • Ingezonden artikelen worden in principe gescreend op type-, spel- en taalfouten; door aanbieding van uw artikel geeft u op voorhand aan akkoord te gaan met eventuele redactionele correcties;
  • Ingezonden artikelen en persberichten die feitelijk reclame zijn voor een product of evenement worden niet zonder meer gepubliceerd; artikelen en persberichten die feitelijk reclame zijn voor een product of evenement kunnen als (betaalde) advertorial worden opgenomen in de nieuwssectie op onze website; voor plaatsing nodigen wij u uit vooraf via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

Tip: stuur bij uw ingezonden artikel en persbericht bij voorkeur (1) een foto met liggend formaat in (zie het voorbeeld hieronder) met de afmetingen 680 x 400 pixels, die bij het artikel geplaatst mag worden, plus eventueel (2) een goede portretfoto (geen pasfoto) van minimaal 300 pixels breed. Stuur a.u.b. alleen foto’s waarvan u het auteursrecht heeft dan wel die u van de eigenaar/auteur mag gebruiken voor publicatie.

liggend-staand-formaat

voorbeeld-portret