GFC Nieuws | Homepage

GFC Nieuws

VHP: corruptie met wortel en tak uitroeien

VHP: corruptie met wortel en tak uitroeien

Op vrijdag 9 december zal wereldwijd worden stilgestaan bij de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Anti-Corruptie Dag. Volgens de Verenigde Naties is corruptie een complex sociaal, politiek en economisch verschijnsel dat alle landen treft. Corruptie ondermijnt de democratische instellingen, vertraagt de economische ontwikkeling en draagt bij aan een